Avis Legal

  1. Informació Legal:

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.walpurgis.com, del qual és titular Walpurgis, amb domicili a C/Roca i roca 112, 08226 Terrassa.

  1. Condicions d’Ús:

L’accés i ús d’aquest lloc web estan subjectes a les presents condicions d’ús, les quals l’usuari accepta de forma plena i sense reserves des del moment en què accedeix al lloc. L’usuari es compromet a fer ús del lloc web conforme a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions d’ús.

  1. Continguts:

Els continguts d’aquest lloc web tenen un caràcter merament informatiu i no constitueixen assessorament legal, tècnic, o de qualsevol altre tipus. Walpurgis es reserva el dret de modificar, ampliar o suprimir els continguts d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial:

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, disseny gràfic, logotips, marques, etc., pertanyen a Walpurgis o a tercers autoritzats. Queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra forma d’explotació, total o parcial, dels continguts d’aquest lloc web sense autorització prèvia i per escrit del seu titular.

  1. Enllaços:

Aquest lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. Walpurgis no es responsabilitza del contingut ni de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web. La inclusió d’aquests enllaços al lloc web de Walpurgis no implica l’existència de cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats vinculades.

  1. Responsabilitat:

Walpurgis no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús del lloc web, incloent-hi els danys informàtics, la interrupció del servei, la pèrdua d’informació o qualsevol altre dany directe o indirecte.

  1. Legislació Aplicable i Jurisdicció:

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb aquest lloc web, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de [ciutat corresponent].

  1. Contacte:

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquest avís legal, pots posar-te en contacte amb Walpurgis a través de la nostra pàgina de contacte.